FAQ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - SHIPPING INFO


Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται κατά παραγγελία είναι χειροποίητα και γι'αυτό χρειαζόμαστε 5 εργάσιμες ημέρες για την παραγωγή τους. Our products are made to order therefore we need 5 working days to produce them.​ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 🇬🇷 SHIPPING TO GREECE 5 ημέρες (παραγωγή) + 2-4 ημέρες (αποστολή) = MAX 9 ημέρες για παράδοση 5 days (production) + 2-4 days (shipping) = MAX 9 days for delivery
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 🇪🇺 SHIPPING TO EU 5 ημέρες (παραγωγή) + 15 ημέρες (αποστολή) = MAX 20 ημέρες για παράδοση, 5 days (production) + 10 days (shipping) = MAX 15 days for delivery ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ - REST OF THE WORLD 5 ημέρες (παραγωγή) + 10 ημέρες (αποστολή) = MAX 15 ημέρες για παράδοση, εξαρτάται από τους χρόνους παράδοσης του εκάστοτε τοπικού ταχυδρομείου της κάθε χώρας 5 days (production) + APPROX 15 days (shipping) = MAX 20 days for delivery, depends on the delivery times of each local post office of each country
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ - SIZE GUIDE


Στο METALLON χρησιμοποιούμε το σύστημα μέτρησης της ΕΕ. Τα δαχτυλίδια υπολογίζονται σε διαμέτρους, το πιο συμηθισμένο νούμερο είναι 52, τα μεγέθη κυμαίνονται μεταξύ 41-76. Αν γνωρίζετε το μέγεθος σας σε ένα διαφορετικό σύστημα μέτρησης, μπορείτε να το αντιστοιχίσετε στον συγκριτικό μας πίνακα. Εάν δεν γνωρίζετε το μέγεθος σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Μπορείτε να κάνετε λήψη του μετρητή δακτυλιδιού μας και να το εκτυπώσετε. Τα κολιέ υπολογίζονται σε μήκος, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Τα βραχιόλια υπολογίζονται σε μήκος, τα μεγέθη του γυναικείου καρπού κυμαίνονται μεταξύ 17-19 εκ., μπορείτε να λάβετε οδηγίες για το πώς να μετρήσετε σωστά τον καρπό σας στη σελίδα ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ. Εκεί θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές για το πώς να μετρήσετε το μέγεθος του δακτυλιδιού της χωρίς να το γνωρίζει, και πως να το κρατήσετε μυστικό ;) 🇬🇧 METALLON uses the EU measuring system. Rings are calculated in diameters, the average number is 52, sizes are between 41-76. If you know your right size on a different measuring system you can match your size on our comparative table. If you don't know your right size you may visit our SIZE GUIDE page and follow the instructions. You can download our ring sizer and print it. Necklaces are calculated in lengthleght as shown on the photo. Bracelets are calculated in length, sizes for a woman's wrist are between 1719 cm, you can get instruction on how to measure your wrist correctly on our SIZE GUIDE page.
There are some nice tips on how to measure her ring size without her knowing while keep it a secret ;)

 

Fragen zur Modulprüfung/ Leistungsnachweis

Warum werden Studierende eigentlich geprüft?


Die Funktionen von Prüfungen sind folgende: Berichtsfunktion für Dritte, Anreizfunktion, Disziplinierungsfunktion, Klassifizierungsfunktion und Rückmeldefunktion. Wir bei PODIUM verfolgen nicht das Ziel, Wissen stumpf abzufragen. Stattdessen bieten wir Dir mit der Hausarbeit eine Lerngelegenheit, um Dein erlerntes Wissen und im Seminar gemachte Erfahrungen zu festigen und integrieren. Dabei setzen wir vor allem auf eine Reflexion für Dich und Deine Zukunft als Lehrkraft.
Welche Formen der Modulprüfung (MP) bieten wir Dir?


Neben der schriftlichen Hausarbeit gibt es leider keine alternativen Prüfungsformate. Du kannst zwischen zwei Varianten wählen:

 • Ein Seminarthema ausführlich beschreiben.
 • Ausführliche Reflexion von PODIUM
Für beide Varianten gilt:
Die Hausarbeit soll maximal 10 Seiten Text umfassen.
Der rote Faden ist auch in deiner leitenden Fragestellung und deinem aussagekräftigem Titel erkennbar und der Leser wird verständlich durch die Arbeit geführt.
Deine Einleitung erklärt kurz die Relevanz des Themas und bettet es sinnvoll ein (z.B. Zitate, aktuelle Ereignisse oder bildungspolitische Debatten).
Ein Ziel ist, zu reflektieren und darzustellen, was Du als Konsequenz in Bezug auf deinen antizipierten Lehrerberuf gelernt hast.
Du bindest Literatur ein, um Aussagen zu belegen und ggf Bezüge zu schaffen und beachtest dabei die Zitierregeln nach APA/ DGPs.
Was ist unter der Form „Ein Seminarthema ausführlich beschreiben“ gemeint?


Hier liegt der Fokus Deiner Hausarbeit auf zwei Aspekten:

 • Einerseits auf einem selbstgewählten Thema aus dem Reader (z.B. eines Deiner Referatsthemen). Vor- und Nachteile der Thematik sollen herausgearbeitet werden. Hier bist du verpflichtet mindestens fünf sinnvolle neue Quellen zu dem Thema zu verwenden.
 • Andererseits auf dem Aufzeigen der Relevanz des Themas für Dich mit einem Transfer in Deine zukünftige Lehrpraxis.
  • Für dich besonders Interessante Aspekte sollen hervorgehoben werden und die Relevanz dieser Aspekte für Dich soll klar dargestellt werden. Beispiel für Leitfragen: Weshalb hat der Aspekt XY Bedeutung für mich? Was hat der Aspekt XY in mir ausgelöst?
  • Darüber hinaus soll der Nutzen dieser Aspekte für Deine zukünftige (oder aktuelle, wenn du bereits in der Schule tätig bist) Lehrpraxis erklärt werden. Hier soll das Thema mit Blick auf deine Lehrpraxis auch reflektiert werden. Beispiel für Leitfragen: Wie werde ich Aspekt XY für mich als Lehrkraft, für meine Klasse oder für meine Schüler nutzen? Welche konkreten Schritte und Änderungen sind hierfür für meine Zielgruppe nötig? Wie plane ich, eventuelle Fallstricke zu vermeiden?
Was ist unter der Form „Ausführliche Reflexion von PODIUM“ gemeint?


 • Der Fokus Deiner Hausarbeit liegt ausschließlich auf der Reflexion der Gesamtveranstaltung. Dabei soll jeder Seminartag auf ca. einer Seite evaluiert werden. Ja, wirklich jeder. Hier kann und muss aber nicht jeder Punkt auf dem Ablaufplan im Detail reflektiert werden. Es reicht, wenn Du auf die Punkte genauer eingehst, die du hervorheben möchtest und erklärst, warum Du diese gewählt hast.
 • Das Ziel ist es zu reflektieren und darzustellen, was Du als Konsequenz in Bezug auf den antizipierten Lehrerberuf gelernt hast.
  Beispiele für Leitfragen: Was hat Dir besonders gut gefallen? Warum? Was möchtest Du beibehalten? Warum? Was willst Du Dir merken? Welche konkreten Aktivitäten und Handlungsstrategien leitest Du für Deine Lehrpraxis ab? Welche konkreten Schritte und Änderungen sind hierfür für deine Zielgruppe nötig? Wie planst du, eventuelle Fallstricke zu vermeiden? Warum?
Was muss ich bei den Formen der Modulprüfung beachten, wenn ich sie als Co-Trainer*in oder Trainer*in ausarbeite?


Es gelten für Dich die selben Kriterien und Erläuterungen. Der einzige Unterschied ist deine Perspektive. Du wirst deine Hausarbeit nicht aus Sicht eines Teilnehmenden, sondern aus Co-/Trainer*in-Sicht schreiben. Hier können also auch Erkenntnisse, Methoden usw. aus Supervisionssitzungen oder aus der Seminarvor- und nachbereitung einfließen. (Was würdest Du anders machen? Warum?)

Bei der Form „B“ schreibst du also auch über jeden Seminartag eine Reflexion. Dazu kann auch die Vor- und Nachbereitung gehören. Auch hier muss aber nicht jeder Ablauf im Detail erklärt werden. Auch für die Vor- und Nachbereitung genügt es für die Reflexion relevante Aufgaben zu nennen und ggf. kurz zu erklären. Genauso läuft es mit der Reflexion der Seminartage. Auch hier gehst du ausführlicher nur auf die Abläufe ein, die für Dich relevant sind. Warum gerade diese für Dich relevant sind, möchten wir auch hier gerne wissen.

Wenn Du als Trainer*in das Projekt „KUSs“ durchlaufen hast, kannst Du auch sehr gerne über dieses Projekt schreiben. Hier bietet sich die Form „B“ an. Da es hier nicht mehrere Seminartage gibt, ist es Deine Aufgabe auch Vor- und Nachbereitungstreffen zu wählen, die Du reflektieren kannst. Die Reflexion der Durchführung des Projektes ist dabei selbstverständlich das Herzstück der Arbeit.

Das Ziel ist es auch hier, zu reflektieren und darzustellen, was Du als Konsequenz in Bezug auf deinen antizipierten Lehrerberuf gelernt hast.
Was sind die Voraussetzungen, um bei der Modulprüfung teilzunehmen?


Du musst das Modul BW-A und die Teilnahme bei PODIUM erfolgreich abgeschlossen haben.
Kann ich den Reader als Quelle angeben?


Nein, den Reader an sich kannst du nicht als Quelle angeben. Im Reader findest Du aber nützliche Literatur, die Du verwenden darfst.
Welche Quellen sind am besten für die Arbeit geeignet?


Im Vordergrund steht natürlich deine Erkenntnisse oder Meinungen mit geeigneter und angemessener Literatur zu belegen. Am besten verwendest du Primärliteratur, wie Studien oder Artikel aus Fachzeitschriften, damit du selbstständig Interpretationen daraus schließen kannst. Sekundärliteratur, wie z.B. Sammelwerke oder Monografien, kannst Du auch gerne verwenden, achte hier aber auf gute Verlage, Autoren und aktuelle Ausgaben.

Wenn du den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärliteratur nicht mehr weißt, empfehlen wir Dir dieses Video Sekundärliteratur erkennen und zitieren (scribbr.de)
Gibt es besondere Datenbanken für die Literaturrecherche?


Eigentlich nicht.

Neben Google Scholar (www) und der normalen Suchfunktion unserer Universitätsbibliothek kann es sich lohnen, die Datenbanken für Pädagogik (www) (hier insbesondere ERIC) und Datenbank für Psychologie (www) (insbesondere PsycInfo und PSYNDEXplus) zu durchsuchen.
Muss ich bei beiden Formen der Modulprüfung reflektieren?


Ja, eine Reflexion ist in beiden Formen der Modulprüfung nötig. Es geht uns darum, was Du als Konsequenz in Bezug auf deinen antizipierten Lehrerberuf gelernt hast.
Wie wird die Reflexion bewertet?


Bei der Reflexion wird ausschließlich das Reflexionsniveau bewertet, nicht der Inhalt. Du darfst und sollst auch gerne PODIUM kritisch betrachten. Durchgängig umfassende Reflexionen auf Ebene vier sind Voraussetzung, um eine Note im sehr guten bis guten Bereich zu erhalten.
Wie baue ich eine Reflexion sinnvoll auf?


Der rote Faden ist auch in deiner leitenden Fragestellung und deinem aussagekräftigem Titel erkennbar und der Leser wird verständlich durch die Arbeit geführt. Deine Einleitung erklärt kurz die Relevanz des Themas und bettet es sinnvoll ein (z.B. Zitate, aktuelle Ereignisse oder bildungspolitische Debatten).

Eine Reflexion ist KEINE deskriptive Darstellung der Seminartage sondern hat den Fokus darauf, wie Du die Inhalte im Schulkontext nutzen kannst und soll auch mögliche „Fallstricke“ diskutieren/reflektieren ( Ebene 4 „Planen“). Es sollten nur Abläufe oder Aspekte reflektiert werden, die für Dich relevant sind. Dabei ist es in der Regel nützlich, zu Beginn die Situation knapp und objektiv zu schildern (Wahrnehmung), also was war Deine Aufgabe und was ist passiert (Wirkung). Im Anschluss kannst du auf Basis der vier Ebenen die Reflexion (Wunsch) beginnen. Auf diese Art und Weise holst du den Leser ab und führst ihn Schritt für Schritt zu deinem Erkenntnisgewinn.
Wichtig ist dabei, dass du ehrlich bist und unsere/Deine vermeintlichen Fehler als Lerngelegenheiten nutzt, um Deine zukünftige Lehre zu verbessern.

An geeigneten Stellen lohnt es sich, das Erlebte auch auf Basis von Fachliteratur näher zu beleuchten, um deiner Reflexion eine wissenschaftliche Perspektive zu geben. Inhaltliche Aussagen wie z.B. „Belohnungen sind auch bei post-pubertären Jugendlichen langfristig ein besserer Motivator als Bestrafungen.“ gehören natürlich immer belegt.
Was ist eine gute Forschungsarbeit?


Diese Frage ist schwer zu beantworten. Folgende Kriterien kommen dem aber sehr nahe:

 1. Es gibt eine klare Fragestellung.
 2. Tiefes Verständnis der Thematik.
 3. Relevante Literatur wird rezipiert.
 4. Anerkannte Autoritäten im Feld werden berücksichtigt.
 5. Es werden Gegenpositionen dargestellt.
 6. Die Argumente sind klar und logisch aufgebaut.
 7. Jeder Punkt ist durch Fakten und Beispiele untermauert.
 8. Jede verwendete Quelle ist dokumentiert.
 9. Die verwendete Sprache ist angemessen (wissenschaftliche Sprache).

Folgende „Todsünden“, sollten vermieden werden:

 1. Verwendung unklarer oder nicht ausreichend definierter Begriffe
 2. Zu kurze Absätze, womöglich gar nur ein oder zwei Sätze (à unzureichende Elaboration)
 3. Zu kurze oder zu lange Abschnitte (0,5-3 Seiten)
 4. Mangelnde logische Gliederung (à unverständliche Argumentationsstruktur)
 5. Zu viele direkte Zitate (à mangelnde „Durchdringung“)
 6. Zu viele indirekte Zitate (à Plagiatsgefahr!)
 7. Irrelevante Ausführungen (à Verwirrung des Lesers und Inkonsistenz)
 8. Übertriebener Fremdwortgebrauch und „Bandwurmsätze“ (à mangelnde Verständlichkeit)

Quelle:
Ebster, C. (2000). Die neun "Todsünden" wissenschaftlichen Schreibens. http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/PRAESENTATIONORD/Todsuenden.html [11.03.20].
Wer ist mein Ansprechpartner bei Fragen?


Du kannst dich gerne per E-Mail an Claudia wenden: claudia.walker@psych.uni-frankfurt.de
Welche Form des Leistungsnachweises (LN) bieten wir Dir?


Der Leistungsnachweis (LN) beinhaltet die schriftliche Ausarbeitung eines Referatsthemas (1-2 Seiten).*
*Voraussetzung:
Modul BW-A erfolgreich abgeschlossen